B2B平台推广 各类论坛推广 详细联系客服
 • 价格:¥1/1个
 • 交易成功:2
 • 累计评论:2
我承诺以下保障,违约将全额退款。
 • 服务详情
 • 累计评价(2)
 • 交易保障

可在以下B2B网站进行推广

        https://www.1688.com/(阿里巴巴)

        http://www.hc360.com/(慧聪网

http://china.eb80.com

http://pifa.eeeqi.net/

http://www.51sole.com

http://www.makepolo.com/

http://www.51sole.com

http://www.baimao.com

http://www.beetong.com

http://www.cnlinfo.net

http://www.hq715.com

http://www.maoyidi.com

www.jqw.com

http://www.st5.com

http://www.youboy.com/s501867866.html

http://www.zizhumaoyi.com

www.oemresource.com

http://cn.china.cn/

各种B2B平台推广,详情请咨询QQ:1786828716,QQ:2729203372。

B2B推广案例如下:

http://b2b.hc360.com/supplyself/569094337.html

http://b2b.hc360.com/supplyself/569098390.html

http://b2b.hc360.com/supplyself/569106799.html

http://b2b.hc360.com/supplyself/569110742.html

http://b2b.hc360.com/supplyself/569113156.html

http://www.shengzhuanggd.jqw.com/productShow-12344586.htm

http://www.shengzhuanggd.jqw.com/productShow-12344549.htm

http://www.shengzhuanggd.jqw.com/productShow-12344498.htm

http://www.shengzhuanggd.jqw.com/productShow-12344350.htm

http://www.shengzhuanggd.jqw.com/productShow-12344272.htm

http://www.51sole.com/b2b/pd_85430012.htm

http://www.51sole.com/b2b/pd_85428634.htm

http://www.51sole.com/b2b/pd_85427580.htm

http://www.51sole.com/b2b/pd_85426109.htm

http://www.51sole.com/b2b/pd_85424921.htm

http://productsystem.youboy.com/product/prodetails.do?id=501868000

http://productsystem.youboy.com/product/prodetails.do?id=501867866

http://productsystem.youboy.com/product/prodetails.do?id=501867986

http://productsystem.youboy.com/product/prodetails.do?id=501867941

http://productsystem.youboy.com/product/prodetails.do?id=501867967

http://www.hq715.com/sell/show-15901.html

http://www.hq715.com/sell/show-15900.html

http://www.hq715.com/sell/show-15899.html

http://www.hq715.com/sell/show-15898.html

http://www.hq715.com/sell/show-15897.html

http://shengzhuanggy.cn.makepolo.com/product/100964456853.html

http://shengzhuanggy.cn.makepolo.com/product/100964455079.html

http://shengzhuanggy.cn.makepolo.com/product/100964452828.html

http://shengzhuanggy.cn.makepolo.com/product/100964451165.html

http://shengzhuanggy.cn.makepolo.com/product/100964449256.html

http://z1808793859.cn.china.cn/supply/3941392416.html

http://z1808793859.cn.china.cn/supply/3941390577.html

http://z1808793859.cn.china.cn/supply/3941388924.html

http://z1808793859.cn.china.cn/supply/3941386947.html

http://z1808793859.cn.china.cn/supply/3941385000.html

http://z1808793859.oemresource.com/pro_con.phtml?pro_id=Mjk1MTAyOA==

http://z1808793859.oemresource.com/pro_con.phtml?pro_id=Mjk1MTAyNQ==

http://z1808793859.oemresource.com/pro_con.phtml?pro_id=Mjk1MTAyMg==

http://z1808793859.oemresource.com/pro_con.phtml?pro_id=Mjk1MTAyMA==

http://z1808793859.oemresource.com/pro_con.phtml?pro_id=Mjk1MTAxNw==

http://www.baimao.com/export/factory/9169015.htm

http://www.baimao.com/export/factory/9168997.htm

http://www.baimao.com/export/factory/9168975.htm

http://www.baimao.com/export/factory/9168967.htm

http://www.baimao.com/export/factory/9168942.htm


累计评价
 • 综合得分
 • 5.00
 • 服务态度:5.00分 比同行业平均水平 高100.00%
 • 工作速度:5.00分 比同行业平均水平 高100.00%
 • 完成质量:5.00分 比同行业平均水平 高100.00%
 • **627843322
  2016/8/24
 • 好评!

  完成的很不错 合作了很多次了 希望继续合作

  交易金额:¥1100

 • **76038493
  2016/5/31
 • 好评!

  好评!

  交易金额:¥80

正在加载内容...
交易保障
 • 验收满意后,再付款给推广服务商
 • 所有推广服务商,100%实名认证
 • 交易出现问题,三打哈全程跟踪解决
 • 承诺不向雇主收取任何额外费用
 • 雇佣服务商
 • 将赏金托管到三打哈网资金担保,满意后付款
 • 服务商工作
 • 服务商在线提交稿件官方担保稿件真实性
 • 雇主验收工作付款给服务商
 • 交易结束双方评价
推广服务商未在约定工期内完成工作内容时,雇主有权发起投诉,
若三打哈判定成立,雇主将获得全额退款。
三打哈网诚信客服中心,承诺服务好每一位用户
 • 巨能推广
 • 资质: 个人认证
 • 所在地: 河南-郑州
 • 客服1:
 • 客服2:
 • 信用值:100 诚信度:良好